Pressmeddelanden


Regulatoriska pressmeddelanden

2022-03-30

Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudande

Slättö Value Add I AB (publ) announces results from tender offer

2022-02-25

Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av upp till 100 miljoner av dess utestående SEK-obligationer

Slättö Value Add I AB (publ) announces tender offer regarding up to 100 million of its outstanding SEK bonds

2021-03-24

Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Slättö Value Add I AB (publ) publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm

Kommersiella pressmeddelanden

2024-06-20

Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av upp till 100 miljoner av dess utestående SEK-obligationer

2022-07-15

Slättö Value Add I avyttrar två logistikfastigheter till BlackRock Real Assets

Slättö Value Add I to sell two logistics developments to BlackRock Real Assets

2021-11-23

Slättö utvecklar 584 lägenheter i nordvästra Stockholm

2021-11-15

Slättö avyttrar logistikportfölj med fokus på last-mile i Stockholm, Mälardalen och Norrköping

Slättö completes the sale of a last mile logistics portfolio in Stockholm, Mälardalen and Norrköping

2021-07-06

Slättö Value Add I AB avyttrar bostadsfastighet i Norrtälje för 550 miljoner kronor

2021-02-16

Slättö Value Add I AB (publ) emitterar icke säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor